Eesti Toiduravi Konsultantide Ühing (ETKÜ) on asutatud 1999.a. eesmärgiga anda inimestele teadmisi tervislikust toitumisest ja elustiilist. Parandada nende vaimset ja füüsilist tervist.

“SINU TOIT OLGU SINU RAVIM!” ütles Hippokrates juba antiikajal. ETKÜ lähtubki oma tegevuses Hippokrates’e poolt öeldust.

Meie tegevus:

  1. Kontaktid erinevate organisatsioonide ja patsientide esindusühingutega, kelle tegevusvaldkonda kuulub ka terviseedendus ja tervislik toitumine;
  2. Haigusi ennetavate eluviiside propageerimisega seonduvate projektide ettevalmistamine ja läbiviimine;